dinsdag 22 oktober 2019

I-EM Delft het initiatief in de regio om projecten en kennis rondom de thema's Energie en Mobiliteit bij elkaar te brengen.

I
Energie- en Mobiliteit transitie vragen samenwerking, kennisontwikkeling, kennisdeling en slimme systeemintegratie / productontwikkeling. Stichting Innovatiecentrum Energie & Mobiliteit (I-EM Delft) is hiervoor in juli door Martin en John opgericht om samen met partners voor bedrijven, overheden en educatie de kennis te bundelen en deze praktisch te delen in projecten en workshops:


Missie: “Het wordt pas mooi wanneer je het gaat doen.” Wij zijn de denkers en de makers in de energie- en mobiliteitstransitie. Wij versnellen door te bouwen, niet alleen, maar samen. We verbinden studenten aan bedrijfsleven en overheid met echte opdrachten die problemen van nu oplossen voor de duurzame wereld van morgen. We creëren een platform waar kennis en projecten rondom energie en mobiliteit samenkomen en vanuit wetenschap, overheid en het bedrijfsleven in flexibele R&D teams worden opgepakt en gerealiseerd. De kritische succesfactoren zijn skills- ontwikkeling, ketensamenwerking en multidisciplinaire samenwerking.1 opmerking:

  1. The finest US gambling sites will award free spins to new signups. As a regular player, might also|you can even} claim bonus spins on a Slot of the Week. Take advantage of these bonus promotions when you play online slots for actual money. You just need signal up|to enroll} to a real money slots site, make a deposit, and spin the virtual reels. The Cyberpunk City slot game boasts a 96% 카지노사이트 RTP payout proportion.

    BeantwoordenVerwijderen